Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MORAV mωra4v l. mo- l. må-, m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. moravian, fr. morave, nylat. moravus, tscheck. moravan, till Morava, tscheck. namn på floden March o. landsdelen Mähren]
1) manlig invånare i Mähren l. mansperson som härstammar från Mähren; i pl. äv. utan avseende på kön. Schroderus Os. 2: 491 (1635). PedT 1892, s. 221.
2) [jfr eng. moravian, herrnhutare, fr. frères moraves, märiska bröder, herrnhutare] (†) medlem av den religiösa sammanslutningen bömiska (äv. märiska) bröder (till vilka även de första s. k. herrnhutarna hörde) (se BÖMISK, adj.1 a) l. herrnhutare (i England o. Amerika). Bremer Brev 4: 199 (1862).
Avledn.: MORAVISK, adj.
2) (†) till 2.
a) [jfr eng. moravian brethren] i uttr. moraviska bröder, evangeliska bröder l. herrnhutare. MGWallenstråle (1761) i SvMerc. 1763, s. 575.
b) [jfr eng. the Moravian church, om den evangeliska brödraförsamlingen] herrnhutisk. Kalm Resa 2: 180 (1756).

 

Spalt M 1344 band 17, 1945

Webbansvarig