Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MONTERING monte4riŋ l. moŋ-, i Sveal. äv. -e3riŋ2, förr äv. MONTERNING, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(monter- 1656 osv. mounter- 1730. munte(e)r- (mundter-) 16611744. -ing 1656 osv. -ning 16631705)
(i fackspr.) vbalsbst till MONTERA.
1) motsv. MONTERA 1. Montering af maskiner. TT 1872, s. 84. Det arbete, genom hvilket sulan (på skodon) förenas med öfverlädret, kallas på fackspråket ”svickning” eller ”montering”. 2UB 8: 570 (1900). Montering af läderplastik och broderier. AdrKalSthm 1921, s. 47. Den nya (tryck)-pressen är under montering, men ännu ej injusterad. Rogberg Hustru 18 (1928).
2) motsv. MONTERA 2. särsk.
a) motsv. MONTERA 2 b; särsk. konkret, om soldats l. ryttares utrustning, mundering. Then montering med wapn .., gewähr och häst, som hoos Landzrytteriett öfligit .. är. RARP 6: 15 (1656). (En soldat bör) uppå sine Kläder och all annor sin Muntering hafwa gran acht. Söderman ExBook 179 (1679). LBÄ 16—17: 94 (1798). jfr ADELS-, HÄST-MONTERING.
b) motsv. MONTERA 2 c; äv. konkret: infattning; klädsel. Andersson (1845). Redingote af siden .. med broderier och montering af sammet. Portf. 1851, s. 223. Badkaren äro .. af fajans med montering af poleradt trä. Sthm 1: 531 (1897). jfr HATT-, SPETS-MONTERING m. fl.
3) motsv. MONTERA 3: utbyggnad. Vattenfallens montering till kraftstationer. Ekman NorrlJakt 433 (1910).
Ssgr (i fackspr.): (2 b) MONTERINGS-ARTIKEL. om prydnadssak o. d. för montering. SAOL (1923).
(2 b) -BAND. för montering på klädesplagg o. d. PriskurCronquist 1898, s. 19.
(1) -FÄRDIG. särsk. i uttr. monteringsfärdigt hus o. d., om trähus som till alla delar är tillvärkat på fabrik o. därifrån levereras färdigt att uppsättas på byggnadsplatsen. SvSlöjdFÅb. 1926, s. 37.
(2 a) -PERSEDEL. (†) persedel som tillhör den militära munderingen. SamlFörfArméen 5: 424 (1690). KrigVAT 1849, s. 325 (1719).
(2 a) -SORT. (†) sort av ”monteringspersedlar”. GenMRulla 1684, s. 275. HT 1924, s. 271 (1744).
(1) -VÄRKSTAD~20 l. ~02. TSjöv. 1900, s. 152.

 

Spalt M 1325 band 17, 1945

Webbansvarig