Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MONROEDOKTRIN mon3ro~doktri2n l. -rω~, l. 40~01, äv. med eng. uttal, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[av eng. Monroe doctrine, av namnet på presidenten J. Monroe (se nedan) o. DOKTRIN (se d. o. 3). I eng. har ordet börjat användas efter c. 1848]
hist. om en av den nordamerikanske presidenten J. Monroe den 2 dec. 1823 avgiven deklaration innebärande bl. a. att Förenta staterna skulle betrakta varje ytterligare europeiskt landförvärv i Amerika o. varje europeisk inblandning i amerikanska angelägenheter såsom farligt för Förenta staternas fred o. säkerhet samt att Förenta staterna liksom förut icke skulle deltaga i europeiska krig rörande inre europeiska förhållanden; ofta i sg. best. Ekbohrn (1868). (I Amerika) hade .. börjat uppstå ett parti, som påyrkade att Unionen, med uppgifvande af Monroedoktrinen, skulle deltaga i den moderna hetsjakten efter kolonialbesittningar. Klercker Cuba 384 (1899). Kleen YDoodle 2: 261 (1903). 3NF 23: 174 (1937).

 

Spalt M 1320 band 17, 1945

Webbansvarig