Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MONOKLINISK mon1okli4nisk l. 1– l. 1-, l. -nå- l. -nω-, adj.1; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. monoklinisch; utvidgad form av MONOKLIN, sbst. o. adj.1]
bot. = MONOKLIN, adj.1 NF (1887).

 

Spalt M 1313 band 17, 1945

Webbansvarig