Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MONDISM mondis4m, r.; best. -en.
Etymologi
[till namnet på den eng. industrimannen A. Mond, som 1927 tog initiativet till en konferens mellan arbetsgivare o. fackföreningsledare för samvärkan o. tryggande av arbetsfred]
(mindre br.) benämning på strävande till varaktigare arbetsfred o. ökat samförstånd mellan arbetsgivare o. arbetare, särsk. inom industrien. BonnierKL Suppl. (1929). DN(A) 1931, nr 7, s. 24.
Avledn.: MONDISTISK, adj. (mindre br.) SvD(B) 1943, nr 284, s. 4.

 

Spalt M 1306 band 17, 1945

Webbansvarig