Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MONADELFIST mon1adälfis4t l. 1-, l. -del-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[avledn. av nylat. monadelphia, bildat av Linné till gr. μόνος, en, ensam, o. ἀδελφός, broder (jfr DIADELFIST)]
bot. växt tillhörande den 16:de klassen (monadelphia) i Linnés sexualsystem, som har ståndarsträngarna sammanvuxna i en stam. Linné Bref I. 3: 171 (1773). 2NF 18: 892 (1913).

 

Spalt M 1304 band 17, 1945

Webbansvarig