Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOLYBDAT mol1ybda4t l. 1– l. 1-, n.; best. -et; pl. -er, äv. =.
Etymologi
[jfr d. molybdater, pl., t. molybdat, eng. molybdat(e), fr. molybdate; till MOLYBDEN]
kem. molybdensyrat salt. Andersson (1845). ÖfversVetAFörh. 1901, s. 710.

 

Spalt M 1298 band 17, 1945

Webbansvarig