Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOLEKYLÄR mωl1ekylä4r l. 1– l. mol1– l. 1-, l. 4r, l. MOLEKULÄR -kul- l. -kɯ-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(-kul- 1836 (: molekulär-tillstånd) osv. -kyl- 1853 osv.)
Etymologi
[av fr. moléculaire (se MOLEKYLAR)]
fys. o. kem. som hör till l. har avseende på l. består av molekyl(er); förr äv. om åsikt l. lära: som grundar sig på molekylarteorien; jfr MOLEKYLAR. Molekylär förening, molekylförening. Molekylärt vatten, kristallvatten. Wrede ÅrsbVetA 1840, s. 10. Den molekulära eller atomistiska åsigt af naturen, som (osv.). Frey 1846, s. 502. Det molekylära nervarbetet i hjernbarkens celler. Rein Psyk. 1: 455 (1876). (Gasen) radiumklorid .. har molekylär struktur. Svedberg ArbDek. 50 (1915).
Ssgr (fys. o. kem., numera föga br.): MOLEKYLÄR- l. MOLEKULÄR-ATTRAKTION. molekylarattraktion. Edlund ÅrsbVetA 1850, s. 80. Fock 1Fys. 125 (1853).
-KRAFT. molekylarkraft. Fock 1Fys. 20 (1853). Björkman (1889).
-STRÖM. molekylarström. NF 7: 593 (1883).
-TEORI. molekylarteori. Berzelius ÅrsbVetA 1837, s. 72.

 

Spalt M 1280 band 17, 1945

Webbansvarig