Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOLASS mωlas4 l. mo- l. må-, sbst.2, r. l. m. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. o. eng. molasse; av fr. mol(l)asse, avledn. av mou (f. molle), mjuk, av lat. mollis (se MOLL, sbst.2)]
geol. benämning på de sediment som under bärgskedjebildningens slutskede anhopats längs en bärgskedjas rand; förr (schweizisk lokal)benämning på tertiär lagerserie av grundvattensbildningar av oligocen o. miocen ålder, i sht förekommande i Alpernas förland o. huvudsakligen bestående av grönaktig, finkornig sandsten jämte konglomerat m. m. JernkA 1828, Bih. s. 20. Därs. 1832, Bih. s. 183. Molassen .. är en randbildning till Alperna. Ymer 1922, s. 76. — jfr MUSSEL-MOLASS.
Ssgr (geol.): MOLASS-BILDNING. konkret. JernkA 1828, Bih. s. 22.
-LAGER, n. Bergstrand Geol. 348 (1868).

 

Spalt M 1278 band 17, 1945

Webbansvarig