Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOL 4l (l uttalas hårdt, nästan som r Dalin), adv.2, förr äv. MOR, adv.2
Ordformer
(mol 1824 (: mol stilla) osv. mor 1756 (: mor tega)1872 (: Morrik). mord- c. 1750 (: mordläsa))
Etymologi
[sv. dial. mol-, mor-, motsv. nor. dial. mol-, mor-; säkerl. av ä. morð- o. urspr. identiskt med MORD, sbst.1, men äv. påvärkat av MOL, adv.1]
(ngt vard.)
1) alldeles, absolut, fullkomligt; nästan bl. i uttr. mol tyst l. stilla o. ss. förled i ssgr; jfr MOL, adv.1 (Ångbåten) tycktes .. stå mol stilla på vattnet. Törneros Brev 1: 82 (1824; uppl. 1925). ”Mol tyst” blef det .. i kyrkan. Sätherberg Lefn. 46 (1896). Nordensvan Figge 86 (1909).
2) ss. förled i ssgr: i högsta grad, kolossalt; i ssgr med verb l. vbalsbst. äv.: intensivt o. ihållande.
Ssgr (i allm. till 2; utom i -stilla, -tiga o. -tyst(nad) numera bl. i vissa trakter. Anm. Ssgr till 1 med adj. l. verb uttalas äv. emfatiskt ss. två ord): MOL-ARBETA~020. Sundén (1887).
-BLIGA. Sundén (1887).
-DRICKA, v. GHT 1897, nr 272, s. 2.
(1) -DÖD, adj. (†) jfr död, adj. 10. Den riktigt moldöda säsongen (i Paris). GHT 1896, nr 179 B, s. 1.
-HÅLLNING. (†) ihållande stram hållning (av tyglar); jfr -hänga. Ehrengranat Ridsk. II. 1: 63 (1836).
-HÄNGA. (†) i uttr. molhänga i tygeln, ihållande hålla stramt i tygeln; jfr -hållning. Ehrengranat Ridsk. II. 1: 63 (1836).
-LÄSA. blockläsa, pluggläsa. Rhyzelius Ant. 80 (c. 1750).
-RIK (mór ri´k Dalin). SvTyHlex. (1851, 1872).
-SKRATTA. RArbman (1914) hos Arbman Silv. 8. —
-SKRIKA, v. storskrika. Weste (1807).
-SKRIVA. (†) Weste (1807). Dalin (1853).
(1) -STILLA l. -STILL, adj. o. adv. Molstill låg Saimaviken. Tavaststjerna Barnd. 243 (1886). Fågeln blef stående molstilla. PT 1896, nr 186, s. 3.
-STIRRA. PT 1896, nr 59, s. 3.
(1) -STUM. Hansson Kås. 20 (1897).
-SUPA, v. Sundén (1887).
-SVÄRJA. Weste (1807).
(1) -TIGA. En .. Herre, som unner hela deras dispetas har sutte å mor tega. Stagnell JHjernlös 40 (1756). Möllersvärd Jägarl. 112 (1926).
-TITTA. LoW (1911).
(1) -TYST. Jolin Ber. 1: 62 (1872). Det blef nästan moltyst i stugan. Strindberg Hems. 146 (1887).
(1) -TYSTNAD. Under moltystnad .. flögo (klädes-)plaggen på. Essén Misst. 80 (1911).
(1) -TÄT, adj. (†) Gellerstedt Efters. 109 (1891; om enbuske).

 

Spalt M 1276 band 17, 1945

Webbansvarig