Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOJA, sbst.3, r. l. f.; pl. -er (Stiernman).
Etymologi
[jfr ä. t. moi, ett portugisiskt spannmålsmått, ä. eng. moy, ett mått för salt, fr. muid, ffr. mui, ett mått för spannmål; av port. moio, ett mått, av lat. modius, skäppa, till den ieur. roten med, mäta]
(†) visst mått (för salt). Alt det Salt, som kommer ifrån Portugal och angifwes medh Mojer, skal vppå hwar Moja räknas och förtullas fyra och en half Swensk Tunna. Stiernman Com. 2: 491 (1647).

 

Spalt M 1274 band 17, 1945

Webbansvarig