Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOJ moj4, sbst.2
Etymologi
[trol. till MOJA, v.2]
(vard.) i uttr. ngt är l. skulle vara moj, ngt angenämt l. välkommet, ”mums”. Sådana historier skulle vara mums och moi för de missnöjde. Ekman Dagb. 121 (1789). Blodplättar skulle allt vara moj för snälla gossar på Spetsbergen. Munsterhjelm 3PojkSpetsb. 82 (1931).

 

Spalt M 1273 band 17, 1945

Webbansvarig