Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MODA, v. -ade.
Etymologi
[sv. dial. moda, väcka upp modet; jfr fsv. modhas, bli ivrig, livas, eldas; avledn. av MOD, sbst.1 — Jfr BEMODA, MODD, p. adj.]
(†) inge (ngn) mod, uppmuntra (ngn); äv.: ägga (ngn); ss. refl.: hämta mod (av ngt); jfr MOD, sbst.1 6, 7. Han modade och tröstade them på mångahanda Sätt. Sylvius EOlai 339 (1678). Så modade the sig vthaff en god förtröstning, och rusade på Fienden. Dens. Curtius 356 (1682). En Här .. eldas af Hjeltens eld och modas af hans mod. Thorild (SVS) 3: 225 (1792).

 

Spalt M 1215 band 17, 1945

Webbansvarig