Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOCKA mok3a2, v.1, i vissa trakter MÅKA 3ka2 l. MOKA 3ka2, v.1 -ade ((†) ipf. måkte Livin Kyrk. 4 (1781)). vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(mock- (måkk- o. d.) 1587 osv. mok- c. 16001932. måk- 16021932)
Etymologi
[jfr sv. dial. mocka, måka, nor. o. isl. moka; till roten i MOCKA, sbst.3]
rengöra ladugård l. stall gm att skaffa bort spillning därifrån; skaffa bort spillning från ladugård l. stall; äv. med ladugård osv. resp. spillning ss. obj. Helsingius (1587). Stalldrängen mockar stallet. Schroderus Comenius 450 (1639). Stalldrängen måckar dyngia vthur Stallet. Comenius OrbPict. 157 (1683; uppl. 1682: måkar (ränsar) från dyngia stallet). Här har inte varit måkadt sen kungens hästar sto’ der. Granlund Ordspr. (c. 1880). FoF 1941, s. 17. — särsk. i utvidgad anv.
a) (†) köra ut spillning på åker för gödsling, gödsla (åker). Helsingius (1587). Mockandet eller gödslens utförsel om Våren. Broman Glys. 3: 32 (c. 1730). At ängarna kring Hedesunda .. måckas på hårdvald. Dahlman Humleg. 88 (1748).
b) [utvecklat ur sådana uttr. som mocka spillning] (i vissa trakter) skyffla (bort l. ihop ngt), skovla. När denna halmen (från fägården) måkas eller skottas i högar. Kalm Resa 1: 252 (1753). Han .. måkade om vintrarna snö deromkring (dvs. kring kojan), för att kojan skulle bli varm. Topelius Lb. 2: 256 (1875). Didring Malm 1: 151 (1914). Karlfeldt Hösth. 71 (1927).
Särsk. förb.: MOCKA BORT10 4. (i vissa trakter) till b: skyffla bort. Rönnberg Bredbolstad 127 (1907).
MOCKA NED. (†) till b: (med skovel l. dyl.) gräva ned (ngn). Bureus Suml. 32 (c. 1600).
MOCKA OM. (†) till b: skyffla om (i ngt). Stiernman Riksd. 520 (1602).
MOCKA UT10 4. till b: skyffla ut (spillning o. d.) från ladugård osv. Salander Gårdzf. 57 (1727). Gödseln måckades ut genom en måckglugg på väggen mot gödselstaden. Fatab. 1925, s. 79.
Ssgr: A: MOCK-BULLE. [senare leden urspr bolle, sbst.1 (bulle), varvid ordets bet. varit: skål med öl som lämnas ss. traktering för mockning på annandag jul] bulle (se bulle 1) lämnad ss. traktering åt den som (hos ngn av grannarna) mockat på annandag jul; anträffat bl. (i vissa trakter) i uttr. ta mockbullen, (ss. ett slags upptåg) i hemlighet mocka hos ngn granne på morgonen annandag jul. FoF 1915, s. 193.
-GLUGG. glugg varigenom spillningen mockas ut från ladugård osv. Fatab. 1925, s. 79.
-RÄNNA, r. l. f. (åt visst håll lutande) ränna (i ladugård) där spillningen (i sht gödselvattnet) samlas (för att rinna bort). SyneprotVäckelsångKonga 6/8 1894.
-SKOVEL. 4GbgVSH V—VI. 4: 18 (1903).
B: MOCKNINGS-RÄNNA, r. l. f. mockränna. TByggn. 1859, s. 177.

 

Spalt M 1201 band 17, 1945

Webbansvarig