Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOBILIAR, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[av t. mobiliar, av nylat. mobiliaris, till mobilis (se MOBIL)]
(† lösöre, mobilier. JournLTh. 1813, nr 18, s. 3. Mobiliaren i ett grekiskt hus var .. så dyrbar .. att (osv.). Palmblad Fornk. 1: 221 (1843).
Ssgr: MOBILIAR- 1bilia3r~ l. 1– l. mob1-, l. 01— -FÖRSÄKRING. (föga br.) försäkr. lösöreförsäkring. Ahlström Eldsl. 444 (1879).
-KREDIT. ekon. kredit som lämnas mot säkerhet bestående i rörliga värdeföremål (t. ex. lösöre) som förbli i kredittagarens besittning; motsatt: fastighetskredit, realkredit. EkonS 1: 292 (1893). Schauman o. Christierson Gide 363 (1898).

 

Spalt M 1198 band 17, 1945

Webbansvarig