Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOBB mob4, r. l. m.; best. -en; pl. (†) -er (Posten, Dalin (1853)).
Ordformer
(mob 17941904. mobb 1768 (: mobber, pl.), 1828 osv.)
Etymologi
[jfr t. mob; av eng. mob, pöbel; ytterst av lat. mobile (vulgus), den obeständiga, opålitliga hopen, n. av mobilis, rörlig (se MOBIL). — Jfr MOBBOKRATI]
(föraktligt) om pöbel, pack, slödder; populas; i sht förr äv. om det lägre folket, folkets stora massa, ”hopen”. Det omänskliga sjelfmordet, som bland mobber likväl anses så karla vulit. Posten 1768, s. 323. Full är kyrkans gång och bänkar, / Mobben packad som en mur. Lenngren (SVS) 2: 286 (c. 1800). Hufvudstadens mobb, hvilken, med .. vana vid gatutumulter, .. förgrep sig med oroliga uppträden .. under gudstjensten. Hellberg Samtida 1: 140 (1870). SvD(A) 1933, nr 217, s. 5.
Avledn.: MOBBIG, adj. (föga br.) pöbelaktig; vulgär. Hedberg Odåga 117 (1867). Stavenow Frihetst. 127 (1898).
Avledn. (föga br.): mobbighet, r. l. f. SvH 7: 109 (1902).
MOBBISK, adj. [jfr eng. mobbish] (†) = mobbig. LandtmBrTryckFrihMissbr. 1769, s. 5.

 

Spalt M 1197 band 17, 1945

Webbansvarig