Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOARÉ 1are4, äv. 1-, r. l. m. l. n.; best. -n l. -en, ss. n. -et l. -t; pl. -er ((†) -es Almström Handelsv. 476 (1845)).
Ordformer
(i sht förr äv. moiré(e))
Etymologi
[jfr t. moiré; av fr. moiré, vattrat tyg, eg. substantiverat p. pf. av moirer, vattra (ett tyg), till moire (se MOAR). — Jfr MOHÄR]
1) textil. (i sht siden- l. ylle)tyg med vattrad ytmönstring framställd gm varmpressning l. varmmangling. ExposSlöjdprodSthm 1847, s. 30. Sömnadsb. 313 (1915). — jfr BOMULLS-, PURPUR-, ROSA-, SIDEN-, YLLE-MOARÉ m. fl.
2) tekn. i oeg. anv. av 1, om vattrat mönster på metallyta l. papper. JernkA 1820, s. 232 (på bläckplåt). HantvB I. 7: 121 (1939; på papper).
Ssgr (i allm. till 1; i fackspr.): MOARÉ-ARTAD, p. adj. Pasch ÅrsbVetA 1848—49, s. 23.
(2) -DAMASCH. (förr) damaskering (på gevärspipa) i moaréartat mönster. Hahr Hbjäg. 1: 161 (1881). Alm VapnH 182 (1927).
-FODER. jfr foder, sbst.2 4.
-FÖRKLÄDE~020, äv. ~200. (i sht förr) WoJ (1891).
-KLÄNNING. SthmModeJ 1845, s. 32. (†) om mansdräkt. 3SAH LII. 2: 475 (1791).
(2) -PAPPER. BokbOrdl. (1899; under moaré).
-VÄST, r. l. m. (i sht förr) SthmModeJ 1852, s. 32.

 

Spalt M 1196 band 17, 1945

Webbansvarig