Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MJÖLON mjø3lon2, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(mjölon (miö-) c. 1635 osv. — i ssgr mjölen- (miö-) 1638 (: Miölenrijs)1870 (: Mjölenris); mjölne- 1753 (: Mjölneris))
Etymologi
[jfr fsv. miolena gräs, mjölonris; sannol. bildat av förra leden i MJÖL-BÄR med det i bärnamn vanliga suffixet -on, liksom LINGON av LINGBÄR, ODON av ODBÄR]
(ätligt, ss. moget rött) bär av buskväxten Arctostaphylos uva ursi (Lin.) Spr. (som har torrt, mjöligt kött), mjölbär; äv. om växten. Schroderus Dict. 104 (c. 1635). Mjölonet är både till bären och bladen rätt likt lingonet. GHT 1939, nr 262 B, s. 3. — jfr BJÖRN-, RIS-MJÖLON.
Ssgr: A: MJÖLON-BLAD. 2NF 9: 746 (1908).
-BUSKE. mjölonris. Berlin Lsb. 227 (1852).
-BÄR. (†) mjölon, mjölbär. Heinrich (1814). Cavallin (1876).
Ssg: mjölonbärs-buske. (†) Wikforss 1: 130 (1804). Heinrich (1828).
-GRÄS. [fsv. miolena gräs] (†) mjölonris. Rinman JärnH 668 (1782).
-LÖV. (mjölon- 1811. mjölona- c. 1645) (†) mjölonblad. Miölona Löff (är) godt at bruka ibland annor Bark (till garvning). IErici Colerus 1: 321 (c. 1645). Polyfem III. 19: 3 (1811).
-REVA, r. l. f. reva av mjölonris. Strindberg Hafsb. 148 (1890).
-RIS. (mjölon- 1638 osv. mjölona- c. 1645. mjölone- (mjölne-) 16941753) buskväxten Arctostaphylos uva ursi (Lin.) Spr., mjölonbuske, mjölbärsris; vanl. koll. OrdnLilleTull. 1638, s. C 1 a. Med Mjölonris kan färgas god Kastorsvärta. Fischerström 1: 152 (1779). Några tofviga grupper af mjölonris. Ericson Fågelkås. 2: 34 (1907). jfr björn-mjölonris.
Ssgr: mjölonris-blad. Linné Skr. 5: 96 (1732). Gentz Lindgren (1929).
-dekokt. farm. dekokt på mjölonrisblad. 3NF 3: 596 (1925).
-SLÄKTE(T). bot. släktet Arctostaphylos Adans. av familjen ljungväxter. Agardh (o. Ljungberg) III. 1: 271 (1857).
-SNÅR. Wirsén NDikt. 291 (1880).
-SOPPA, r. l. f. (†) tekn. av mjölonris beredd lösning som jämte andra bad användes för svartfärgning av vissa tygstoffer. Rinman JärnH 674 (1782).
B (†): MJÖLONA-LÖV, -RIS, se A.
C (†): MJÖLONE-RIS, se A.

 

Spalt M 1192 band 17, 1945

Webbansvarig