Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MJAM, n.; best. -et.
Etymologi
[ljudhärmande; delvis vbalsbst. till MJAMA; jfr JAM, MJAU]
(†) benämning på kattens läte. Lind (1749). SvTyHlex. (1851).

 

Spalt M 1135 band 17, 1944

Webbansvarig