Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MIST mis4t, r. l. m. l. f. ((†) n. SP 1787, nr 231, s. 1); best. -en (ss. n. -et).
Etymologi
[jfr d. mist; av holl. l. eng. mist, motsv. nor. dial. mist, mistr, n., mist, f., duggrägn, isl. mistr, n., dimma, mnt. mist, feng. mist; kanske av ett germ. mihst-, av en ieur. rot migh-, föreliggande i gr. ὀμίχλη, dimma. En inhemsk sv. motsvarighet föreligger möjl. i vissa ortnamn; se Landsm. B 7: 158 ff. (1912), Hellquist EtymOrdb.]
i sht sjöt. lättare tjocka l. dimma; i sht om sådan som uppstår över sjön i närheten av land. Lind (1749). VetAH 1767, s. 103. Under tjocka, mist, snöfall eller häftigt regn skola fartyg, sysselsatte med .. bottenfiske .., minst en gång hvarje minut gifva signal. TSjöv. 1890, s. 177. VFl. 1931, s. 194. — jfr SJÖ-MIST. — särsk. bildl. I denna irrgång (av världens tungomål), .. genom denna dimba och mist, tror .. (Stiernhielm) sig kunna upnå sit föresatta mål (dvs. att förbättra sv. språket). Gagnerus Stjernhjelm 61 (1776). Vardagens gråa mist. Johansson RödaHuv. 2—3: 56 (1917).
Ssgr (i sht sjöt.): MIST-APPARAT. för avgivande av mistsignaler. TT 1884, s. 136.
-BANK; pl. -ar. jfr dim-bank samt bank, sbst.1 II. VetAH 1774, s. 86. Ramsten o. Stenfelt (1917).
-BÄNK. (†) = -bank. Möller (1807).
-HÖLJD, p. adj. (mindre br.) = dim-höljd 1. Edgren Tennyson Dikt. 132 (1902).
-KANON~02. jfr -apparat. Platen Glascock 1: 64 (1836).
-SIGNAL. ljudsignal som avgives under tjocka för att varna fartyg m. m. Röding 2: 619 (1796).
Ssgr: mistsignal-apparat. NF (1887).
-skott. kanonskott avgivet ss. mistsignal. Platen Glascock 2: 211 (1837).
-station. plats l. anläggning varifrån mistsignaler avgivas. TT 1884, s. 136.
-SIGNALERING. jfr -signal. KrigVAH 1854, s. 94 (”78”). —
-SIRÉN. jfr -apparat. TT 1884, s. 135.
-TRUMPET. (föga br.) jfr -lur. Oxenstierna Vanderdecken 61 (1865). 2UB 9: 511 (1906).
-VÄDER. (†) dimmigt väder. Lind (1749). Bladh (o. Hornstedt) 72 (1800).
Avledn.: MISTIG, adj.1 i sht sjöt. dimmig, disig. TWessling (1703) hos Ramsay Skugg. 141. I det .. mistiga vädret. Oscar II 5: Bil. 1: 57 (i handl. fr. 1711). Östergren (1932).

 

Spalt M 1115 band 17, 1944

Webbansvarig