Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MINERO- min1ero- l. mi1-, l. -rå- l. -rω-.
Etymologi
[modern ssgsform till MINERAL, sbst. efter mönster av sådana ssgsformer som DERMATO-, FYTO-, GYNEKO-, KLIMATO-]
ss. förled i ssgr: som har avseende på l. sammanhänger med mineral.
Ssgr: MINERO-GEN -je4n, adj. [jfr fr. minérogène; senare leden bildad i anslutning till gr. γίγνομαι, blir till (jfr gen, sbst.2, genesis)] (i fackspr.) om naturprodukt: härrörande från mineral; av oorganiskt ursprung; motsatt: organogen. Nathorst JordH 476 (1891). Ymer 1930, s. 398.
-GRAFI. [jfr fr. minérographie] (†) mineralogisk beskrivning; äv.: mineralogi. Samling til en Minerographie öfver Sverige. Hisinger (1790; boktitel). Han ville ordna (samlingarna) .. vettenskapligt efter minerografiens fordringar. Almqvist Hind. 119 (1833). Dalin (1871).
Avledn. (†): minerografisk, adj. mineralogisk. VetAH 1786, s. 44. Hällström PVetA 1812, s. 33.

 

Spalt M 1007 band 17, 1944

Webbansvarig