Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MILLIARD mil1ia4rd l. MILJARD milja4rd, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(mili- 1798. milj- 1868 osv. milli- 1777 osv.)
Etymologi
[jfr t. milliarde, eng. milliard; av fr. milliard, modern bildning till fr. mille, tusen (se MILLE), l. möjl. ombildning av provensalskt milhar, ett fullt tusen, av lat. milliarium, ett antal av tusen, till mille (se MILLE)]
antal av tusen gånger en million, betraktat ss. en enhet; ett tusen millioner; äv. övergående i bet. av räkneord; med sifferbeteckning skrivet 1000000000; i pl. äv. allmännare: ett oerhört stort l. oräkneligt antal; jfr BILLION 2. En milliard kronor. En och en halv milliard (äv. skrivet 1 1/2 milliard l. 1,5 milliard l. (vanl.) milliarder). Två, tre osv. milliarder. Kellgren (SVS) 2: 191 (1783). Fästet, beströdt med milliarder tindrande stjernor. Crusenstolpe Mor. 2: 389 (1840). Tjugu milliarder kronor. Hellström Lekh. 480 (1927). (Att krigsmateriel för amerikanska flottan) till ett värde av 2.5 miljarder dollar producerats sedan den 1 juli 1940. SvD(B) 1943, nr 257, s. 6. — särsk. pregnant.
a) i pl.: milliarder människor. Bakom legenderna, som omhölja buddhismens uppkomst, står en man, värd den vördnad, som milliarder hemburit honom. Rydberg Varia 4 (1888, 1894).
b) i fråga om pänningsummor: en milliard kronor (mark, dollars osv.); ofta i pl. HushJourn. 1777, s. 10. I miljarder få landets förluster räknas. Elfving Kulturv. 91 (1895).
c) (mera tillf.) i pl., använt ss. svordom (med underförstått ”djävlar” o. d.). Sturzen-Becker 6: 190 (1868).
Ssgr: A: MILLIARD- l. MILJARD-DEL. (-ard- 1893 osv. -arde- 1928) [formen -arde- bildad analogiskt efter hundrade-, tusende-del] var särskild del av ett helt som är delat i en milliard lika stora delar; äv. obestämdare, om en mycket obetydlig l. ringa del av ett helt. Lundegård Prom. 1: 74 (1893). En miljardedels sekund. UNT 1928, nr 10051 B, s. 3.
-TALS. (mera tillf.) oeg.: i oerhört stor(a) mängd(er). SD(L) 1900, nr 283, s. 3.
-VIS, adv. (mera tillf.) = -tals. Sillfiskarna samla sig vid lektiden milliardvis. LfF 1900, s. 62.
B: MILLIARDE- l. MILJARDE-DEL, se A.
Avledn.: MILLIARDÄR1004 l. MILJARDÄR104, m.||ig. [jfr t. milliardär, eng. o. fr. milliardaire; bildat efter MILLIONÄR] ägare av en l. flera milliarder kronor osv. EkonS 1: 65 (1891).
Ssgr: milliardär(s)- l. miljardär(s)-dotter. (-därs-) Laurin Männ. 139 (1919).
-familj. (-där-) Stiernstedt Mitt 2: 264 (1930).
-fru. (-där-) SDS 1892, nr 450, s. 2.
MILLIARDÄRSKA l. MILJARDÄRSKA, f. hustru till l. änka efter milliardär. Upsala(A) 1923, nr 99, s. 5.
MILLIARDÖR1004 l. MILJARDÖR104, m.||ig. [bildat efter sådana personbeteckningar som fabrikör, kommendör] milliardär. DN 1899, nr 10586 A, s. 2.
MILLIARDÖRSKA l. MILJARDÖRSKA, f. milliardärska. SD 1899, nr 78, s. 4.

 

Spalt M 967 band 17, 1944

Webbansvarig