Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MILLENNIUM milän4ium, n.; best. -enniet, i best. anv. stundom utan slutartikel; pl. -ennier.
Etymologi
[jfr t. o. eng. millennium; av lat. millennium, av mille (se MILLE), o. -ennium, till annus, år (se DECENNIUM)]
(föga br.)
1) årtusende. Dalin (1871). En urvärlds jätte som har öfverlefvat / millennier af jordens år och åldrar. Lidman EldAlt. 23 (1907). SvD(B) 1943, nr 114, s. 9.
2) tusenårsfest. 2NF (1912). Östergren (1932).
3) tusenårsrike(t). Om millennium en gång kommer på jorden, så måste det blifva der, i Missisippidalen. Bremer NVerld. 1: 245 (1853). Östergren (1932).

 

Spalt M 966 band 17, 1944

Webbansvarig