Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MILIEGRÄS, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(milie- 17981852. milje- 1865 (: Miljegrässtjelk))
Etymologi
[jfr d. miliegræs, nyisl. miljugras; till lat. milium, hirs. Växtens frön likna hirskorn. — Jfr MILIÄR]
(†) bot. gräset Milium effusum Lin., hässlebrodd, hirsgräs (se d. o. 3); äv. ss. namn på släktet Milium Lin. Liljeblad Fl. 35 (1798). ÖoL (1852; med hänv. till myska).
Ssg (†): MILIEGRÄS-STJÄLK. SFS 1865, nr 10, s. 29.

 

Spalt M 950 band 17, 1944

Webbansvarig