Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MILIAR mil1ia4r l. mi1-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. miliar, ävensom eng. miliary; av lat. miliarius, till milium, hirs, med syftning på att miliartuberklerna äro så stora som hirskorn. — Jfr MILIÄR]
med. miliär; företrädesvis ss. förled i ssgr. 2NF 19: 1095 (1913).
Ssgr (med.): MILIAR-GRANULATION. = -tuberkel. TLäk. 1834, s. 192.
-TUBERKEL. vävnadsnybildning av ett hirskorns storlek, orsakad av tuberkelbaciller; i sht i pl. TLäk. 1834, s. 191.
-TUBERKULOS. jfr -tuberkel. Malmberg InokulTuberk. 5 (1878).

 

Spalt M 950 band 17, 1944

Webbansvarig