Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MIDSKEPPS mi3d~ʃep2s, äv. MITTSKEPPS mit3~, adv.
Ordformer
(mid- 1698 osv. midd- 17751796. mit- 1788. mitt- (midt-) 16911936. -sk(i)eps(z) 16911796. -skepps (-skie-, -pz) 1691 osv.)
Etymologi
[efter holl. midscheeps, eng. midships; till MID- o. SKEPP; jfr MID-SKEPP samt isl. miðskipa; med avs. på formen mitt- jfr d. midtskibs, t. mittschiffs]
sjöt. i l. till l. mot det parti av ett fartyg som befinner sig närmast dess mittlinje resp. mellan dess för o. akter. Rålamb 10: 9 (1691). (Grekiska) Sjöröfvar-fartyg .. voro alltid halfdäckade, eller öppna midtskepps. Palmblad Fornk. 2: 191 (1844). Midskepps har pansardäcket en tjocklek af 25 mm., och är på de sluttande bordvartsdelarne dubbelt så tjockt. TSjöv. 1890, s. 329. Ångfartyget ”Thorild” med .. de stora hjulhusen midskepps. Wulff 80År 121 (1926).
Ssgr (sjöt.): MIDSKEPPS-BALK. balk som uppbär däcket midskepps. Röding 1: 234 (1794).
-BÅT. (förr) skeppsbåt som hade sin plats på kobryggan midskepps. Ekelöf Skeppsm. 257 (1881).
-PLAN, n. tänkt vertikalt plan som delar ett fartyg i en styrbords- o. en babordsdel. SFS 1894, nr 70, s. 3.
-PORT. (förr) port (särsk. kanonport) på mitten av fartygssidan. Rajalin Skiepzb. 31 (1730). Frick o. Trolle 130 (1872).
-SEKTION. vertikal tvärskeppssektion av ett fartyg midskepps. TT 1885, s. 14.
-SPANT. spant midskepps; ofta speciellt om nollspantet (vid fartygets bredaste del). Rålamb 10: 9 (1691). Frick o. Trolle 221 (1872).

 

Spalt M 924 band 17, 1944

Webbansvarig