Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MIDFASTA mi3d~fas2ta, r. l. f.; best. -an; förr äv. MIDFASTE, f.; best. -en.
Ordformer
(med(h)- 1550 (: medfaste söndag)1824. mid(h)- 1523 (: Midhfasthe Sonnedag) osv. -fasta 1620 osv. -faste 15411617 (: midfasten, sg. best.). -fast(h)e- (i ssgr) 1523 (: Midhfasthe Sonnedag)1710 (: Medfaste tijd). -fasto (eg. oblik form) c. 15401734. -fäste- (i ssg) 1530 (: midfäste tidh))
Etymologi
[fsv. miþfasta, motsv. d. midfaste, fnor. miðfasta; av MID- o. FASTA, sbst.2]
tiden i mitten av fastan (se FASTA, sbst.2 2 a); särsk. om fjärde söndagen i fastan; utom i ssgr numera företrädesvis i stadganden angående avflyttning, erläggande av köpeskilling o. d. Tijdzdaghen effter Midfasto. OPetri Kr. 289 (c. 1540). Alle Fougter vdii Vpsale Stickt och Strengnes Stickt skole göre theris regenskaper jn i Cammeren ifrå midfaste Och jn till medssommeren. CivInstr. 3 (1541). Börande .. första sjättedelen (av köpesumman) betalas vid tillträdet (av bostället) samt hvar och en af de återstående sjättedelarne sedermera vid midfastan hvarje år. PT 1910, nr 198 A, s. 4.
Ssgr: A: MIDFASTE-SÖNDAG, -TID, se B.
-TORSDAG. (†) torsdagen närmast före midfastosöndagen. Voigt Alm. 1690, s. 29.
B: MIDFASTO-MARKNAD. Som Linköpings Stads Midfasto Marknad .. är utsatt til den 7 nästkommande Martii. DA 1793, nr 39, s. 3. Sundén (1887).
-SÖNDAG. (-faste- 15231659. -fasto- 1526 osv.) [fsv. miþfasto sunnodagher] fjärde söndagen i fastan. G1R 1: 44 (1523). Hellerström Liturg. 68 (1932).
-TID. (-faste- 15281710. -fasto- c. 15401889) OPetri Tb. 241 (1528; uppl. 1929). Wieselgren Bild. 302 (1886, 1889).

 

Spalt M 920 band 17, 1944

Webbansvarig