Publicerad 1944   Lämna synpunkter
METYLAL met1yla4l l. me1-, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. o. eng. methylal, fr. méthylal; bildat av METYL o. första stavelsen i ALKOHOL]
kem. färglös, kloroformluktande vätska som erhålles gm destillation av metylalkohol med brunsten o. svavelsyra o. användes ss. sömnmedel o. ss. yttre smärtstillande medel. Berzelius ÅrsbVetA 1839, s. 552. 2NF 18: 329 (1912).

 

Spalt M 905 band 17, 1944

Webbansvarig