Publicerad 1944   Lämna synpunkter
METEOROLOGISK -lå4gisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. meteorologisch, eng. meteorologic(al), fr. météorologique]
som hör till l. angår l. omfattar meteorologien; i sht: som hör till l. angår l. har avseende på atmosfäriska företeelser l. väderleken, väderleks-. Meteorologiska observationer, iakttagelser, instrument, stationer, observatorier. Meteorologisk karta, synoptisk karta. Meteorologiska tecken, internationellt fastställda o. i meteorologiska rapporter o. d. använda figurbeteckningar för (viktigare) meteorologiska företeelser. Meteorologisk optik (fys. o. meteor.), vetenskapen om de ljusföreteelser som iakttas i atmosfären. Meteorologiska centralanstalten l. Statens meteorologiska centralanstalt, namn på en år 1872 inrättad anstalt som bl. a. hade till uppgift att insamla meteorologiska observationsrapporter, sammanställa o. bearbeta dessa o. lägga dem till grund för väderleksprognoser, fr. o. m. 1919 sammanslagen med Hydrografiska byrån under benämningen Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt. En meteorologisk expedition till spetsen af Jungfrun. AB 1841, nr 235, s. 3. Observationer öfver atmosferens meteorologiska tillstånd. Edlund ÅrsbVetA 1850, s. 176. Ymer 1918, s. 2.
Ssg: METEOROLOGISK-HYDROGRAFISK. Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt (jfr ovan).

 

Spalt M 887 band 17, 1944

Webbansvarig