Publicerad 1944   Lämna synpunkter
METEOROLOGI -logi4 l. -lå- l. -lω-, stundom äv. -ji4, r. l. f.; best. -en l. -n; pl. (i konkret anv.) -er.
Etymologi
[jfr t. meteorologie, eng. meteorology, fr. météorologie; av gr. μετεωρολογία (se METEORO- o. -LOGI)]
vetenskapen om atmosfären o. dess företeelser samt lagarna för cirkulationen o. omsättningen inom densamma, i sht i syfte att förutsäga kommande väderlek; väderlekslära; äv. konkret: lärobok i meteorologi; förr äv.: lära(n) om luftfenomen i allmänhet. Dynamisk meteorologi, väderlekslära. Statisk meteorologi, klimatologi. Nautisk meteorologi, som berör sjöfarten. Maritim meteorologi, som avhandlar väderleken o. klimatet på haven. Bergklint MSam. 1: 109 (1781). 2NF 33: 1 (1921).

 

Spalt M 887 band 17, 1944

Webbansvarig