Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MESTADELS mäs3ta~de2ls, äv. (numera bl. i Finl.) MESTENDELS, förr äv. MESTADELES l. MESTEDELS l. MESTEDELES l. MESTDELES, adv. o. sbst.; förr äv. MESTANDELS l. MESTEDELENS l. MESTENDELES l. MESTDELS, adv.
Ordformer
(mest- (meest-, mäst-) 15971756. mesta- (-ä-) 1521 osv. mestan- (-ä-) 1636c. 1800. meste- (-ä-) 15471817. mesten (-ä-) 16321917. -delens 16421756. -de(e)(h)les (-is) 15471714. -de(e)(h)ls(s) 1521 osv.)
Etymologi
[fsv. mästadels (mestdels, mästhedells, mestedelis), mästadelens (mestedelens); jfr d. mestendels, t. meistenteils; till MEST o. DEL. Formen mestendels torde bero på inflytande från t. meistenteils]
I. adv.
1) till största delen, huvudsakligen, väsentligen; numera bl. om mängd l. antal, då anslutning till 3 är möjlig; jfr MERENDELS I 1. RA I. 1: 525 (1547). Borstugugålfwet (är) mestdelss ruttit. Murenius AV 436 (1660). En mångfaldig och mästadels främmande vantro. Kolmodin Liv. 2: 75 (1832). (Arbetet med blyvittet) förgiftade .. dem som hade hand om det, mestadels nyinvandrade polacker. Hallström Händ. 29 (1927). (De i Narvik upplagrade specialmalmerna) gå mestadels till Belgien och Amerika. SDS 1928, nr 51, s. 8.
2) (†) i det närmaste, nästan, så gott som; jfr MERENDELS I 2. UrkFinlÖ I. 2: 17 (1597). Hvarvid jag mästedels liknar femte hiulet under vagnen. Dalin Arg. 1: 77 (1733, 1754). Jag gaf dem ock mästadels alla mina bössor, musqueter (osv.). DeFoë RobCr. 113 (1752). Det lilla goda min Kära Hustru medfört (i boet), är mästendels åtgångit. VDAkt. 1781, nr 580; jfr 1.
3) i de flesta fall, i allmänhet, i regel, vanligen, oftast, för det mesta; på de flesta ställen; jfr MERENDELS I 3. LPetri 1Post. Q 6 b (1555). Den trägen är plägar mestadels winna sitt uppsåth. AWollimhaus (c. 1669) i 2Saml. 1: 115. Karaktärsteckningen (i romanen) är .. mästadels otydlig. Sylwan SvLit. 351 (1903). Mestadels svag vind .. i svenska farvatten. PT 1911, nr 289 A, s. 3 (om väderleksutsikter).
II. (†) sbst.: största delen l. antalet; vanl. i förb. med partitiv bestämning föregången av prep. av l. utan preposition; jfr MERENDELS II. G1R 1: 27 (1521). Mestedeels af Prästerskapet. Chesnecopherus Skäl H 1 a (1607). På mestedels orter. NoraskogArk. 4: 151 (1684). HH 24: 176 (1711).

 

Spalt M 847 band 17, 1944

Webbansvarig