Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MEPRISERA, v. -ade.
Ordformer
(me- 16461912 (: Meprisabel). mes- 16351690)
Etymologi
[av fr. mépriser, ringakta, av mé(s)-, pejorativt o. negerande prefix, av germ. missa- (se MISS-), o. priser, värdera, av vulgärlat. pretiare, till lat. pretium, pris (se PRIS, n.). — Jfr MEPRIS]
(†) förakta; ringakta. OxBr. 10: 364 (1635). I det iagh mycket ogärna skulle see, migh blifwa mespriserat. CSparre (1690) i SvBrIt. 2: 15. Swedberg Schibb. 284 (1716).
Avledn. (†): MEPRISABEL, adj. [jfr fr. méprisable] föraktlig. HSH 9: 135 (c. 1800). 2NF (1912).

 

Spalt M 806 band 17, 1944

Webbansvarig