Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MENTALITET män1talite4t, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. mentalität, eng. mentality; till MENTAL]
själsläggning; sinnesförfattning, sinnesart, sinnesriktning; skaplynne. SD(L) 1905, nr 4, s. 4. De primitiva folkens mentalitet. Nilsson PrimKult. 91 (1923). Att vi känna mycket litet till småbarns mentalitet. Munthe SMich. 234 (1930).

 

Spalt M 804 band 17, 1944

Webbansvarig