Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MENDELSK män4delsk, adj.
Etymologi
[av t. mendelsch]
ärftligh. som har avseende på l. står i överensstämmelse med l. hävdar mendelismen; i sht i uttr. mendelska lagen (regeln) l. lagarna (reglerna), om de regler som Mendel konstaterat i fråga om egenskapers nedärvning. PopVetAvh. 34: 3 (1911). Dahlberg ArvRas 27 (1940).

 

Spalt M 780 band 17, 1944

Webbansvarig