Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MENDELISM män1delis4m, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. mendelismus, eng. mendelism, fr. mendélisme; till MENDEL (se MENDEL-)]
ärftligh. åskådning inom ärftlighetsforskningen som bygger på Mendels läror. BotN 1910, s. 266. Dahlberg ArvRas 33 (1940).

 

Spalt M 780 band 17, 1944

Webbansvarig