Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MELIORERA, v. -ade.
Etymologi
[av senlat. meliorare, till lat. melior, bättre]
(†) förbättra (ngt, i sht en jordegendom). Gustaf II Adolf 287 (1626). Der en hafwer godzet meliorerat .., bör man godzet inthet affstå, förr än (osv.). RARP 8: 276 (1660). Dalin (1871).

 

Spalt M 716 band 17, 1944

Webbansvarig