Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MELANKOLISK mel1aŋkω4lisk l. me1-, äv. -an-, adj. -are (numera bl. ngn gg skämts., Tegnér SvBild. 94 (cit. fr. 1640), Linné Diet. 2: 83 (c. 1750)). adv. -T.
Ordformer
(förr äv. skrivet -chol- (-col-). -isch 16221642. -isk (-c) 1578 osv. -kolsk 1861 (i vers)1892 (skämts.))
Etymologi
[jfr d. melankolsk, t. melancholisch, senlat. melancholicus, gr. μελαγχολικός; till MELANKOLI]
1) (†) till MELANKOLI 1: som består av l. beror på l. sammanhänger med förekomsten av ”svart galla”; äv.: som alstrar ”svart galla”. (Den mjältsjuke) äte ingen Melancholisk maat. BOlavi 64 b (1578). Thet Swarta, Melancholiske och Orene Blodhet. L. Paulinus Gothus Pest. 81 a (1623). Fierdedags Skälfwor och andra melancholiske Kranckheter. Palmchron SundhSp. 47 (1642). Een Menniskia född vti Jungfrwn är af Melancholisk, kall och torr complexion. Schwartz Alm. 1656, s. 19.
2) till MELANKOLI 2: som är disponerad för l. lider av melankoli, som har ett svårmodigt l. dystert temperament, som är benägen att se allt i svart, svårmodig, tungsint, vemodig, trist, nedstämd; äv. om tillstånd, utseende o. d.: som kännetecknas av l. beror på melankoli, som är präglad av l. vittnar om svårmod l. dysterhet; äv. psykiatr. PErici Musæus 4: 29 a (1582). AJGothus ACoyet A 3 b (1618). Här ähr nu så melankoliskt och sårgewulit för greffue Magni förstinna skull, hvilken änu alltså häftigt sjuk är. Ekeblad Bref 1: 125 (1652; rättat efter hskr.). Melankolisk sång. Lidner 2: 15 (c. 1785; rubrik). Herr Kraus .. såg högst känslofull och något melankolisk ut. MoB 2: 165 (1798). Clemens’ stora, melankoliska ögon. Rydberg Ath. 277 (1859). De melankoliska tillstånden. Gadelius Tro 1: 110 (1912). — särsk. om föremål o. d.: som gör ett dystert o. tungt intryck, som försätter i en svårmodig sinnesstämning, trist. Fina, späda rännilar sökte sig en melankolisk väg emellan svarta, skrofliga klyftor. Almqvist TreFr. 1: 55 (1842). En liten melankolisk pinnsoffa med hårdt stoppadt säte. Ödman VårD 2: 50 (1888). Belysningen på gatorna har blivit mycket melankolisk. GHT 1935, nr 273, s. 3.
Anm. Stundom användes (i bet. 2) starkt vard. o. skämts. den avsiktliga förvrängningen mellankalkonisk. Topelius Dagb. 2: 346 (1836). Hodell Andersson 42 (1866).

 

Spalt M 713 band 17, 1944

Webbansvarig