Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MEJSLA mäj3sla2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE (se avledn.).
Etymologi
[jfr d. mejsle, t. meisseln; avledn. av MEJSEL]
arbeta med mejsel; särsk. med obj., dels: bearbeta (ngt) medelst mejsel, dels: framställa l. forma (ngt) gm mejsling. Schultze Ordb. 2912 (c. 1755). Konstnären .. mejslade på skägget af ett christushufvud. Bremer GVerld. 2: 148 (1860). Familjevapnet — en rund hatt .. — som är mejsladt på inre sidan af porten. (Cavallin o.) Lysander 219 (1875). Elegant mejslade dopfuntar. Fatab. 1929, s. 183. jfr FIN-, IN-MEJSLA m. fl. — särsk. (i sht i vitter stil) bildl. Cygnæus 4: 60 (1839). (Prinsen av Wales) var ingen skarpt mejslad (dvs. utpräglad) personlighet. Hagberg VärldB 59 (1927). särsk.
a) i fråga om en språkkonstnärs arbete med sitt språk: (fint o. omsorgsfullt) forma, utarbeta. Forssell Stud. 1: 22 (1866, 1875). Fint mäjslade lyriska dikter. VLitt. 3: 5 (1902). NordT 1928, s. 551.
b) om anletsdrag o. d., i sådana uttr. som fint, ädelt mejslad, fint, ädelt formad. Hedenstierna FruW 43 (1890). Ädelt mejslade drag. Cederschiöld Fordr. 36 (1894).
Särsk. förb.: MEJSLA AV10 4. Hoppe (1892). jfr avmejsla.
MEJSLA BORT10 4. Tholander Ordl. (c. 1875). jfr bortmejsla.
MEJSLA ITU10 04. sönderdela (ngt) gm mejsling. Ångaren .. har, sedan den först mejslats itu .., fått fullständigt ny inredning. SDS 1904, nr 195, s. 2.
MEJSLA UT10 4. jfr utmejsla.
1) utforma (ngt) gm mejsling; äv. bildl. Alexanderson Sept. 25 (1868).
2) avlägsna (ngt) gm mejsling. Mejsla ut den felaktiga biten (i trästocken). 2UB 10: 257 (1907).
Avledn.: MEJSLARE, m. särsk. om arbetare som yrkesmässigt utför mejsling; äv. (i vitter stil) till mejsel a, om bildhuggare. Wirsén Sång. 31 (1884; om bildhuggare). SDS 1895, nr 74, s. 3.

 

Spalt M 704 band 17, 1943

Webbansvarig