Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MEFFIKA mäf4ika l. 302, f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(-icka 18061828. -ika 1835 osv.)
Etymologi
[jfr d. mæfik, mæfikke, nt. meewkenduuw, holl. meeuwtje, ävensom t. möwchen; av nt. meev(i)ken, diminutivum av nt. meev, möv, mås (se MÅS), trol. med syftning på likheten med måsarten Larus argentatus Brünn., gråtruten]
(i fackspr.) viss varietet av kråsduva. Gravander Buffon 3: 178 (1806). Orientaliska meffikor. 3NF 6: 151 (1926).

 

Spalt M 697 band 17, 1943

Webbansvarig