Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MEDVÄRKAN me3d~vær2kan, äv. (i vissa trakter) 3d~, r. l. f.; i best. anv. utan slutartikel.
Ordformer
(vanl. skrivet -verk-)
vbalsbst. till MEDVÄRKA 1: handlingen att jämte ngn annan deltaga i viss värksamhet l. i utförandet av ngt l. att bidraga till att göra ngt o. d. Operachefen har försäkrat sig om den berömde sångarens medvärkan vid ett antal föreställningar. Falck Und. 126 b (1558). Ständernes medvärkan i Riksstyrelsen försvagades i samma mon som Rådets öktes. Hallenberg Hist. 1: 227 (1790). (Armfelt) hade lånat sin medverkan åt ett företag, som han i grunden ogillade. Tegnér Armfelt 1: 217 (1883). (Folklivsforskningen) borde bringas ut bland folket .. för att vinna folkets värdefulla medverkan i det omfattande samlingsarbetet. Nilsson FestdVard. 8 (1925). — särsk. till MEDVÄRKA 1 b; mer l. mindre övergående i bet.: hjälp, stöd, bistånd. LPetri 2Post. 228 a (”229 a”) (1555). Wij moste bedia om then H. Andes medwärkan rätt til at bedia. Ekman Siönödzl. 538 (1680). Vi hjälptes åt att skifta hjul (på bilen), och till tack för min medverkan fick jag en lift på över fyrahundra kilometer. Mörne ÄventV 287 (1929).

 

Spalt M 694 band 17, 1943

Webbansvarig