Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MED, prep. o. adv. ssgr (forts.):
(I 6 c) MED-MASKAPI. (†) kamrat; jfr maskopi 3. Fortunatus 204 (c. 1650).
-MINDRE, se mindre.
(I 6 c) -MOTIONÄR. polit. om person som (i beslutande församling) jämte ngn annan motionerar om ngt. GHT 1898, nr 237, s. 2.
(I 6 c) -MÄNNISKA. [jfr d. medmenneske, t. mitmensch] om människa i förh. till andra människor (som äro hennes samtida, som hon kommer i beröring med o. d.); (ngns) nästa. Sahlstedt CritSaml. 453 (1764; angivet ss. olämpligt). Medmenskors synder rista vi i koppar / Men deras dygder skrifva vi i vatten. Hagberg Shaksp. 5: 398 (1848). De förbindelser, som åligga dig emot din Gud och dina medmänniskor. Hb. 1894, s. 175.
(I 6 c) -MÄNSKLIG. [jfr d. medmenneskelig] (mindre br.) om egenskap, rättighet o. d.: som anstår l. tillkommer ngn i hans egenskap av medmänniska. VDAkt. 1795, nr 170. FinT 1927, 2: 434. Östergren (1932).
(I 6 c) -MÄNSKLIGHET—00~2, äv. ~200. (mindre br.)
1) sammanfattningen av dem som utgöra ngns medmänniskor. Högberg Utböl. 1: 94 (1912).
2) sammanfattningen av de egenskaper som böra utmärka ngn i hans egenskap av medmänniska, mänsklighet. NoK 111: 18 (1931).

 

Spalt M 677 band 17, 1943

Webbansvarig