Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MED, prep. o. adv. ssgr (forts.):
(I 6 c) MED-LEDAMOT~002, äv. ~200. om ledamot (se d. o. 2) l. medlem o. d. av ngt i förh. till annan ledamot; numera bl. (mera tillf.) om ledamot i förening, korporation, ämbetsvärk, styrelse o. d.; förr stundom liktydigt med: ledamot. RP 7: 492 (1639). Berzelius Res. 62 (1812). särsk. (†) i allmännare anv. (delvis med anslutning till ledamot 1), om person l. grupp av personer som utgör en del av ett samhälle l. en stat o. d.; äv. liktydigt med: medlem; ofta med genitivattr. betecknande samhället osv. Sverigis rikes adel .. såsom thetta alles våres fädernes rikes och Sverigis crones medledemot och stöder äre. RA I. 1: 380 (1544). En Församblingens medledamot. VDAkt. 1722, nr 48 (1719).

 

Spalt M 672 band 17, 1943

Webbansvarig