Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MEDITATION me1ditatʃω4n l. med1-, l. -aʃ- (– – -tschón Dalin), r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. meditation, fr. méditation; av lat. meditatio (gen. -ōnis), vbalsbst. till meditari (se MEDITERA)]
1) handlingen att låta tanken dröja vid o. fördjupa sig i ngt, (djup) eftertanke l. begrundan; eftersinnande, begrundande; betraktelse. Försjunken i meditationer. Schück VittA 2: 54 (i handl. fr. 1674). Geijer .. (hade) efter 14 dagars oupphörliga meditationer öfver ämnet kommit till det resultat, att (osv.). Liljecrona RiksdKul. 190 (1840). Det mekaniska arbetet (med korrekturläsningen) behöver ej störa dina meditationer. Siwertz JoDr. 281 (1928). särsk.
a) till MEDITERA b α: genomtänkande (av predikotext o. d.). Wallquist EcclSaml. 1—4: 97 (1788). En lögerdagsafton, efter att hafva sysslat med meditation för sin predikan, gick (prosten) .. ut på gärdet. Hagström Herdam. 3: 7 (1899; efter ä. handl.).
b) rel.-vet. betraktelse (se d. o. 1 d), kontemplation. Wikner Lifsfr. 2: 272 (1865). Böner, meditationer, öfningar, fristunder — allt är noga afvägdt och föreskrifvet (för novitierna vid jesuitskolan). Bergqvist o. Kjederqvist Ziegler 113 (1898). Söderblom ÖversRelH 147 (1912).
2) konkretare (oftast i pl.): i ord uttryckta, muntligt l. skriftligt l. i tryck framställda tankar, reflexioner o. d. När honom inföllo om nattetid någre wictige Meditationer. Dryselius Monarchsp. 294 (1691). Mört Weidler 9 (1727). En ren logisk och math[ematisk] meditation kan anta poetisk form. Tegnér FilosEstetSkr. 337 (1808). Studier och Meditationer. Larsson (1899; boktitel). JNordström (1924) hos Stiernhielm (SVS) II. 1: 249.
Ssg: MEDITATIONS-ÖVNING. särsk. rel.-vet. till 1 b. Hinduernas .. meditationsövningar. NoK 81: 96 (1927).

 

Spalt M 663 band 17, 1943

Webbansvarig