Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MED, prep. o. adv. ssgr (forts.):
(I 6 c) MED-INBYGGARE~0200. (numera bl. tillf.) = -invånare. 2SthmTb. 4: 542 (1574).
(I 6 c) -INFLYTANDE~0200, n. inflytande (på ngt) som ngn har jämte ngn annan. Landsm. XI. 9: 25 (1896).
(I 6 c) -INNEHAVARE~00200. Jungberg 328 (1873).
(I 6 c) -INTRESSENT.
1) person som jämte ngn annan l. andra är intressent (se d. o. 1) i ngt. HSH 34: 66 (1635). Kallenberg CivPr. 1: 1017 (1924).
2) (†) = intressent 2. Den som önskar bli medinteressent om Aftonbladet. VexjöLT 1841, nr 2, s. 8. Därs. 1842, nr 1, s. 4.
Avledn. (till -intressent 1): medintressentskap, n. SvD(A) 1932, nr 354, s. 17.
(I 6 c) -INTRESSERAD, p. adj. äv. i substantivisk anv. OxBr. 8: 151 (1634).
(I 6 c) -INVÅNARE~0200. [jfr t. mitbewohner] (numera bl. tillf.) om invånare på en ort i förh. till annan invånare på orten. SthmTb. 19/4 1591.

 

Spalt M 662 band 17, 1943

Webbansvarig