Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MEDIEVAL me1dieva4l l. med1-, adj. o. sbst. r. l. m.; ss. adj. med adv. -T; ss. sbst. best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet -æval, ngn gg -äval)
Etymologi
[jfr t. mediäval, eng. mediæval, medieval, fr. médiéval; till nylat. medium ævum, medeltid(en) (jfr MEDIUM o. E, adv.)]
I. adj.
1) (föga br.) medeltida, medeltids-. Den .. äkta medievala allmänna klagovisan In hoc vitæ stadio. FoU 20: 102 (1907).
2) boktr. använt ss. adj. till MEDIEVAL II. Medieval kursiv. SAOL (1900).
II. boktr. sbst.; om stil som avser att efterbilda stilen i handskrifter från medeltiden, medievalstil. NF (1886). SvSlöjdFT 1917, s. 14.
Ssgr (till II; boktr.): MEDIEVAL-ANTIKVA. SvSlöjdFT 1925, s. 31.
-STIL. NF 3: 70 (1878).

 

Spalt M 658 band 17, 1943

Webbansvarig