Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MED, prep. o. adv. ssgr (forts.):
(I 6 c) MED-BORGEN. (numera bl. vard., tillf.) medborgensman. Linc. Q 3 a (1640). Nehrman InlJurCiv. 353 (1729).
(I 6 c) -BORGENSMAN~002 l. ~200, l. -BORGESMAN ~002 l. ~200, förr äv. -BORGAMAN. Uthsöke han (dvs. den av borgensmännen som fått betala för de övriga) sedan af sine medborgamän, hwad han för deras andelar .. erlagt. FörarbSvLag 7: 324 (1718).
(I 6 c) -BORGENÄR. jfr med-gäldenär. PH 9: 3 (1768).

 

Spalt M 582 band 17, 1943

Webbansvarig