Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MATRONA matrω3na2, f.; best. -an; pl. -or ((†) -er KOF 1: 349 (1575), Bendz Piltr. 121 (1918)).
Ordformer
(matron 15951642. matrona 1614 osv. matrones, gen. sg. 1635)
Etymologi
[jfr t. matrone, eng. matron, fr. matrone; av lat. matrona, friboren, ärbar, gift kvinna, husfru; avledn. av mater, moder]
1) (numera bl. skämts. arkaiserande) ärbar, gift kvinna (av stånd); dygdig hustru; husmoder; äv. i utvidgad anv.: allvarsam o. värdig kvinna. Gamble Matroner och Jungfrur. KOF 1: 349 (1575). The twå helgha matroners Maries och Elizabethz sammankommande. PErici Musæus 6: 95 b (1582). (Maria Teresia) älskade sin man, och som den goda tyska matrona hon var, skänkte hon honom år efter år en rad barn. Almquist VärldH 6: 469 (1929). särsk.
a) (†) i anv. ss. titel l. tilltalsord. AJGothus ThesEp. 4: 65 (1619). I hedersmän och matroner, / Som på caffehus, när det gäller credit, ageren patroner. Kexél 1: 42 (1776).
b) (†) bildl. om språk. Stiernhielm Fateb. Föret. 4 a (1643). jfr GÖTA-MATRONA.
2) (vanl. nedsättande l. skämts.) äldre o. fetlagd (i sht gift) kvinna. Alt som Matronan fick ister kring magen / Snäste hon Gubben och skärpade lagen. Lenngren (SVS) 2: 322 (1796). Wägner Norrt. 62 (1908).
Ssgr: A: (1, 2) MATRON-GESTALT. (matrone- 1927) Fru .. (B:s) majestätiska matronegestalt. Böök Sommarl. 18 (1927).
(1, 2) -LIK, adj. (matron- 1798 osv. matrona- 1929. matrone- 1890) som liknar en matrona(s). Colport. 1798, nr 1, s. 1. Hon var intet bevingat väsen, hennes armar sutto fast vid en matronalik kropp, som (osv.). Krusenstjerna Händ. 147 (1929).
(1) -VÄRDIGHET~002 l. ~200. (matron- 1900 osv. matrone- 1884) Ett leende af på en gång matronevärdighet och modersstolthet. Benedictsson Skåne 3 (1884).
(1) -ÅLDER. (matrone- 1901 osv.) gumålder; särsk. om den ålder i en kvinnas liv som inträder efter klimakteriet. Wretlind Läk. 9—10: 99 (1901).
(1) -ÖRT. [jfr t. mutterviole] (†) bot. växten Hesperis matronalis Lin., (trädgårds)nattviol. Liljeblad Fl. 240 (1792). Dalin (1853).
B: MATRONA-LIK, se A.
C: MATRONE-GESTALT, -LIK, -VÄRDIGHET, -ÅLDER, se A.
Avledn.: MATRONAKTIG, adj. till 1 o. 2: som liknar l. erinrar om l. ser ut som en matrona(s). Sirén DaVinci 248 (1911).
MATRONLIG, adj. (enst., †) till 1: ärbar. SedolärMercur. 1: nr 17, s. 5 (1730).

 

Spalt M 501 band 17, 1943

Webbansvarig