Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MATJESSILL mat3jes~sil2, r. l. f.; best. -en, äv. -n; pl. -ar.
Etymologi
[jfr dan. o. nor. matjessild; efter holl. maatjesharing, av mnt. madikeshering, ä. maegdhekens haerinck, vars första led är diminutiv av holl. maagd, mnl. maget, ung kvinna, mö, jungfru]
ung (fet), icke könsmogen sill, fångad tidigt (som vid saltning blir av hög kvalitet); ungsill; holländsk sill av bästa kvalitet. UnderrHafsfisk. 10 (1754). Matjessillen, den finaste af handelns sillsorter. Walin Födoämn. 69 (1906).

 

Spalt M 497 band 17, 1943

Webbansvarig