Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MATERIALISERA mat1erial1ise4ra l. 01—, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr MATERIALISATION (se avledn.).
Etymologi
[jfr t. materialisieren; av fr. matérialiser; till senlat. materialis, adj. (se MATERIAL, adj.)]
göra (ngt immateriellt l. andligt) materiellt l. jordiskt; lekamliggöra; förkroppsliga; göra synlig o. påtaglig; framställa l. betrakta (ngt andligt) ss. kroppsligt; förvärkliga; stundom med mer l. mindre föraktlig bibet.: göra (ngt högt o. andligt) krasst o. jordbundet; ofta i pass. l. ss. refl.: ta l. ikläda sig kroppslig l. värklig l. jordbunden gestalt; ta sig påtagligt uttryck. Polyfem II. 11: 4 (1810). Man har så ofta materialiserat anden: skulle man icke i grunden med ännu mera skäl kunna förandliga materien? Trana Psych. 1: 29 (1843). Bekännelsen skall göras lefvande och tron materialiseras i handling. VL 1906, nr 250, s. 3. Fru Varén såg ut som ett materialiseradt ord och det ordet var: Knöl! Engström Äfv. 74 (1908). ”Mammonismen” hotade .. att materialisera, mekanisera det sociala livet. Steffen Krig 2: 245 (1915). — särsk. (i fackspr.) i fråga om vissa fenomen vid spiritistiska seanser vid vilka ett medium lyckas framställa synbara, dimmiga skepnader o. d. (tolkade ss. förkroppsligade andar); äv. refl. NF 15: 268 (1890). Eriksson Martensen-Larsen SpiritBländv. 1: 47 (1924). jfr DE-, RE-MATERIALISERA m. fl.
Avledn.: MATERIALISATION, r. l. f. [jfr eng. materialization, fr. matérialisation] materialisering; förkroppsligande; ofta konkret. (Den vita färgen) är likasom en materialisation af .. (ljuset) och en motsats till mörkret. Rydberg DSkön. 143 (1889). Siwertz Varuh. 59 (1926; konkret). särsk.
a) fys. alstrande av materia gm ljusstrålning. 3NF 23: 93 (1937).
b) (i fackspr.) till materialisera slu tet. Ternstedt Hjärta 105 (1899). Det mest sensationella (inom spiritismen) var de s. k. ”materialisationerna”, som ofta bestå af ett framkallande af synbara, vanligen hvita och dimmiga andegestalter. 2NF 26: 747 (1917). Eriksson Martensen-Larsen SpiritBländv. 1: 44 (1924).
Ssgr (till b; i fackspr.): materialisations-fenomen. Östergren (1932).
-medium. NF 15: 266 (1890).

 

Spalt M 491 band 17, 1943

Webbansvarig