Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MASTURBATION mas1turbatʃω4n l. 01—, l. -aʃ-, förr äv. MANUSTUPRATION l. MASTUPRATION, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(manustupration 17971914. mastupration 1837. masturbation 1845 osv.)
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. masturbation, av lat. masturbatio (gen. -ōnis), avledn. av masturbari (se MASTURBERA). Med avs. på formen manustupration jfr eng. o. fr. manustupration, etymologiserande bildning efter lat. manus, hand, o. stupratio (gen. -ōnis), avledn. av stuprare, skända. Med avs. på formen mastupration jfr eng. mastupration]
med. självbefläckelse, onani. Calonius Bref 262 (1797). 3NF 13: 1006 (1930).

 

Spalt M 444 band 17, 1943

Webbansvarig